Inspec ApS Salgs- & Leveringsbetingelser

Følgende Salgs – & Leveringsbetingelser gælder Inspec ApS.

 

TILBUD, BEKRÆFTELSE SAMT AFBUD

En ordre og aftale anses først som værende bindende når fremsendte Aftaleseddel er blevet underskrevet eller på anden vis skriftligt bekræftet.
Der fremsendes administrationsgebyr på 350kr ex. moms ved afbud. Afbud SKAL ske senest 24 timer før besigtigelsen. Ved forgæves kørsel, fremsendes opkrævning på 500kr. inkl. Moms.

 

PRISER

Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført. Der tages forbehold for tastefejl, indeksregulering og prisstigninger.  

 

BETALINGSBETINGELSER

Der gives 8 dages kredit fra fakturadatoen. Reg.- og konto nr. er påført din fremsendte faktura. 

 

LEVERINGSBETINGELSER

Inspec ApS bestræber sig på at fremsende færdige rapporter 3-4 hverdage efter huseftersynet har været foretaget. Faktura vil fremsendes samtidigt. I ferietid og ekstra travle perioder vil der aktuelt gå op til 5 hverdage inden fremsendelse. Ved større, mere omfattende sager vil ekspeditionstiden være længere.

 

FORCE MAJEURE

I tilfælde af ”Force Majeure” er Inspec ApS ansvarsfri. Hertil gælder også strejke, manglende levering fra underleverandører, hacker-angreb, manglende energiforsyning m.m.

Enhver tvist (retslig uenighed, uoverensstemmelse eller konflikt) mellem Inspec ApS og modpart skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og de almindelige domstole.

 

TAVSHEDSPLIGT

Inspec ApS og deres ansatte har tavshedspligt. Tavshedspligten indeholder bla. krav om beskyttelse af information der opgives i forbindelse med udførelse af den aftalte sag. Giver dette anledning til spørgsmål, bedes du kontakte ledelsen hos Inspec ApS.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi foretrækker altid at snakke med dig for at du føler dig tryg ved aftalerne vi indgår. Kontakt os på tlf. 39 39 31 22 eller mail på info@inspec.dk