Generelt:

Typisk vil du som sælger af boligen kontakte os for at indgå aftale om besigtigelse og udarbejdelse af rapporter.
Rapporter og faktura vil blive fremsendt pr. mail.
Aftalen foretages i overensstemmelse med vilkårene: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 18. Inspec ApS. Inspec er dækket af en professionel ansvarsforsikring via HDI Global Speciality.
Forsikringen er gældende i hele Danmark.

Tilstandsrapport:

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en grundig gennemgang af bygningens tilstand. Det er en beskikket bygningssagkyndig der med stor omhu, uvildighed og mange års erfaring tager stilling til evt. skader på huset. Denne rapport er sammen med elrapporten en forudsætning for at der kan tegnes ejerskifteforsikring. Vi arbejder uafhængigt og baserer vores rapporter på en fysisk gennemgang af ejendommen.

Er der forud for besigtigelsen bestilt fornyelse af tilstandsrapport (tilstandsrapport er gyldig 6 mdr.) skal fornyelsen udføres senest 1 mdr. efter den første rapport er udløbet. Fornyelse er gyldig i 6 mdr. Er der ikke forud for besigtigelsen bestilt fornyelse af tilstandsrapport vil honorar for en ny rapport være tilsvarende pris som anført i denne aftale.

Tilvalg af kladde – ”førsyn”:
Man kan tilvælge at få udført en kladde på tilstandsrapporten således man kan udbedre skader på sin ejendom inden den endelige tilstandsrapport indberettes. Dette kan tilvælges for 1.500,00 kr. inkl. moms. Efter kladden er udarbejdet har husejer en 2 måneders (60 dage) tidsfrist til at udbedre eventuelle fejl og mangler. Dernæst skal rapporten indberettes. Kladden må ikke videresendes eller fremvises til andre end bygningens ejer. Ej heller fremvises til håndværkere.

Elrapport:
Denne er gældende i 1 år. Elrapporten er en uvildig og professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed og er sammen med tilstandsrapporten, en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring ved en bolighandel. En elrapport foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Bemærk at på elrapporten kan man ikke udarbejde en allonge til. Der skal nødvendigvis udarbejdes en helt ny rapport for at dokumentere overfor Sikkerhedsstyrelsen at det er korrekt udført. Prisen er derfor det samme som en ny rapport.

Energimærke:

For at vurdere en bygnings forbrug udarbejder man et energimærke. Dette vil dokumentere varmeforbruget og hjælpe til at vejlede om få et sundere hus. En energimærkning oplyser altså ejendommens energimæssige tilstand. Desuden er det lovpligtigt at der foreligger et gyldigt energimærke af boligen, dette har været gældende siden 2010. Dette skete på baggrund af EU kravet, at vi skal reducere energiforbruget i Danmark.

Du opfordres til at udfylde tilfredshedsskemaet efter du har fået udført energimærket og deltager derved i lodtrækningen om 2 flasker vin. Deltag her: inspec.dk/tilfredshedsundersoegelse/

Er der yderlige spørgsmål til Energimærkning, kan disse evt. findes på www.ens.dk

Kredit:
Har du tilvalgt 12 mdr. kredit, gælder dette kun hvis tilvalget skete i forbindelse med bestillingen. Såfremt huset bliver solgt, skal der forelægge betaling 14 dage efter dato på købskontrakt. Det er ejers pligt, at meddele når huset er solgt. Hvis huset sælges og sælger ikke meddeler dette til: Inspec ApS, vil der påløbe et gebyr på svarende til 10 % af totalbeløbet pr. mdr. Der skal fremsendes bekræftelse på aftalen fra sælgers advokat på sagen.

Trykprøvning:
Der stilles krav fra myndighederne om at der skal udføres trykprøvning af nye huse. Dette foregår ved at man laver undertryk i huset. Med en såkaldt ”Blowerdoor” vil man kunne påvise tætheden af husets konstruktion. En trykprøvning kan bla. danne indtryk af hvor de kolde zoner er i huset og man kan dermed afgøre hvordan man nedbringer udgifterne til opvarmning. Prisen for en trykprøvning på et almindeligt hus er 3500kr eks moms. Lækagesporing udgør en timepris á 960,- eks. moms. Prisen kan dermed være varierende i forhold til den først aftalte pris, idet en trykprøvning kan udmunde sig i et større omfang end først antaget. Viser det sig at der utætheder i boligen skal disse søges og dette kan medføre et større timeforbrug end først antaget.

Rykkerprocedure:
Vi har forståelse for evt. forglemmelse af betaling af en faktura. Der kan også ske en systemfejl. Ved for sen indbetaling vil du modtage et opkald med påmindelse om betaling. Efter aftale vil du herefter blive bedt om at fremsende dokumentation på din indbetaling så vi kan afstemme i bogholderiet. HUSK! at påføre det korrekte faktura nummer ved indbetaling. Skulle din indbetaling have krydset vores mail, bedes du blot se bort fra henvendelsen. Udebliver betalingen fortsat, vil sagen blive overdraget til inkasso iht. Dansk Lovgivning.

Cookies:
Vi benytter ”cookies” for at genkende og huske indstillinger, udføre statistik samt målrette annoncer. Cookies er en tekstfil som gemmes på din computer, denne er ikke skadelig og har ikke mulighed for at bære virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies i din browser. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer optræde hyppigere, desuden risikerer du at websitet ikke fungerer optimalt og det er ikke alt indhold du har adgang til. Oplysningerne benyttes til at vise dig de relevante annoncer i relation for det du søger. Desuden har vi truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt kommer i uvedkommendes kendskab.

GDPR:
Vi tager din sikkerhed alvorligt. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine data er du velkommen til at kontakte os. Virksomheden overholder de gældende regler for GDPR.
Inspec ApS behandler alle henvendelser og personfølsomme oplysninger med det grundprincip, at vi gemmer oplysninger så længe der er hjemmel til dette. Dette betyder, så længe de er relevante og nødvendige for håndtering af sagen, når det er oplysninger af legitim interesse. Denne periode er varierende og kan derfor ikke oplyses specifikt da tidsrammerne for enhver sag er individuel. Databehandleraftaler er ligeledes indgået.

Videregivelse af oplysninger:
Ved accept til  Inspec ApS for udførelse af de aftalte ydelser, accepterer du også at Inspec ApS har ret til at videregive de relevante oplysninger til diverse underleverandører og samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt for at udføre opgaven.
De relevante oplysninger udgør i de fleste tilfælde, kun dine kontakt oplysninger samt informationer om din bolig.